Saturday, February 27, 2016

Otto Winkelmann

Dr.jur. Otto Winkelmann
(4 September 1894 - 24 September 1977)
General der Waffen-SS (1 December 1944)
SS-Obergruppenführer und General der Polizei (15 March 1944)
SS-Gruppenführer (9 November 1942)
Generalleutnant der Polizei (9 August 1942)
SS-Brigadeführer (26 March 1942)
Generalmajor der Polizei (22 December 1941)source:
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/germany-otto-winkelmann-an-ss-man/eAHO8OvylZQWTA?hl=en

No comments:

Post a Comment