Wednesday, January 24, 2018

Friedrich Koch

Friedrich "Fritz" Koch
(​15 January 1879 - 3 November 1961)

NSDAP-Nr.: 4.616.213
SS-Nr.: 279.971

Promotion
General der Infanterie z.V. (1 December 1940)
Generalleutnant z.V. (1 May 1940)
Charakter als Generalleutnant (1 November 1931)
Generalmajor (1 February 1931)
Oberst (1 May 1927)
Oberstleutnant (15 November 1922)
Major (22 March 1919)
Hauptmann (1 October 1913)
Oberleutnant (19 August 1909)
Leutnant (27 January 1899)
Fähnrich (24 May 1898)

SS-Gruppenführer (30 January 1943)
SS-Brigadeführer (9 November 1942)
SS-Oberführer (12 September 1937)
SS-Standartenführer (20 April 1937)
SS-Mann (20 April 1937)

Medal
Ritterkreuz (13 October 1941)
Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern (18 October 1917)
 
Other Photo
 
 
 
 
Source:
google search

No comments:

Post a Comment